Synagóga Nitra

Ponitrie - Synagóga Nitra

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

SYNAGÓGA – je najvzácnejšou architektonickou pamiatkou Nitry, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR a nachádza sa aj v pamiatkovej zóne a pásme mestskej pamiatkovej rezervácie.

Mapa (GPS 48.311628, 18.086274)

Sprievodca

Nitra bola v minulosti najdôležitejším centrom židovského života na Slovensku.   Najstaršia zmienka o židoch sa nachádza v druhej zoborskej listine z roku 1113. Spomína sa aj židovský cintorín a dnešné Párovce boli v 13. storočí opevnené židovské mesto. Od 17. storočia tu bola organizovaná židovská obec. Neskôr sa počet židov zvýšil a v 19. storočí bola v Nitre jedna tretina obyvateľstva židovská. Vtedy tam pôsobila ortodoxná a neologická židovská obec. V čase prenasledovania židov bola zatvorená aj rabínska škola. Počas holokaustu zahynulo veľa židov, ale tí čo sa vrátili a prežili založili v Nitre Židovskú náboženskú obec.

Synagógu dala postaviť židovská nitrianska náboženská obec Ješurun na objednávku v roku 1910. Peniaze na výstavbu synagógy boli od nitrianskeho filantropa Jozefa Engela a jeho manželky Jozefíny, ale aj iných darcov, ktorých mená sú na tabuli pri vstupe do synagógy. Používala sa na modlenie, vyučovanie náboženského zákona, na verejné rokovania obce. Postavil ju budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn, ktorý postavil na Slovensku aj synagógu v Lučenci a prestaval synagógu v Liptovskom Mikuláši.

Nachádza sa v ulici v centre mesta, kde bola kedysi Mercaderova záhrada. Je postavená v maursko – byzantskom štýle a je ukážkou eklektickej sakrálnej stavby, ktorá napodobňuje byzantskú a orientálnu architektúru.

Synagóga zaujme návštevníka na prvý pohľad exteriérom, ktorý kombinuje omietky, ploché glazované tehly a orientálne výtvarné detaily. Ukončená je centrálnou kupolou s polygonálnym plášťom a nárožnými kupolami.

Interiér má štvorcový pôdorys, otvorený do kupoly, ktorý stojí na štyroch pilieroch, ktoré podopierajú ženskú galériu. Emporu uzatvára vyrezávaný parapet s motívom arkády. Centrum modlitebne tvorí archa, ktorá je v súčasnosti bez sviatostí. Okná majú štylizovanú kružbu, ktorá stojí na románskych stĺpikoch z betónových odliatkov. V priestore modlitebne v posvätnej arche - (áron hakodeš) sa nachádza najvzácnejší a najdôležitejší predmet v synagóge – zvitky Tóry. Má dekoratívne vstupné dvere s bohatým ozdobným kovaním a dekoratívnou kovanou kľučkou.

Synagóga v súčasnosti patrí k najkrajším na Slovensku. V roku 1991 sa stala majetkom Nitry. Po rekonštrukcii, ktorá prebehla v roku 2003 pôsobí ako koncertná a výstavná sieň. Nachádza sa v nej expozícia holokaustu. Realizuje sa tu množstvo kultúrnych podujatí mesta, komorných koncertov, divadelných predstavení a i.

Zaujímavosti a tipy

V synagóge sa nachádza aj expozícia významného umelca, ktorý žil v Nitre Shraga Weila. Na Slovensku zostalo od neho 30 grafických listov.

Synagóga je súčasťou projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho života od roku 2009. Pokiaľ ste navštívili synagógu, nenechajte si v starobylom meste Nitra ujsť ostatné kultúrne pamiatky, ktoré sú skoro na každom kroku.