Synagóga Liptovský Mikuláš

Liptov - Synagóga Liptovský Mikuláš

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

SYNAGÓGA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI – v minulosti patrila jednej z najsilnejších židovských komunít na Slovensku. Dnes ju spravuje Múzeum Janka Kráľa. Tento architektonický a akustický objekt na Hollého ulici si môžete pozrieť v letných mesiacoch aj s audiosprievodcom. Ak patríte k obdivovateľom historickej architektúry či k milovníkom umenia, neobíďte ju.

Mapa (GPS 49.084686, 19.61112)

Sprievodca

Liptovskomikulášska synagóga patrí medzi najväčšie synagógy na Slovensku. Jej vlastníkom je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Postavili ju v rokoch 1842 až 1846 ako jednopodlažnú klasicistickú stavbu s rovným trámovým stropom a strohým interiérom. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906. Unikátny systém oceľovej siete nesúcej päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil trojloďový priestor zaklenúť a do konceptu zabudovať aj galérie pre ženy. Vďaka tomuto novátorskému, v tom čase v našom prostredí menej používanému technickému riešeniu klenby, patrí mikulášska synagóga aj medzi významné pamiatky technického charakteru. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Florálne motívy len jemne podčiarkujú ornamentiku založenú na geometrických zákonitostiach a inšpirácií orientom. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre a vitrážové okná s kvetinovými motívmi, ktoré boli finančne najnákladnejšou súčasťou synagógy.

Z pôvodného zariadenia synagógy sa nezachovalo takmer nič. Zostali len drevené lavice na ženských galériách a vitrážové okná s kvetinovými motívmi. Dve z nich sú vystavené v neďalekom Múzeu Janka Kráľa. Podarilo sa zachrániť a zreštaurovať aj tri kusy textílií.

Na priečelí budovy sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá pripomína mikulášske obete holokaustu. Osadili ju pri príležitosti 50. výročia najväčšieho mikulášskeho transportu v júni 1992

Počas letnej turistickej sezóny vás synagógou prevedú sprievodcovia. Tí vám priblížia nielen históriu a jedinečnosť stavby, ale dozviete sa aj o početnej židovskej komunite.Xplor