Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka

Ponitrie - Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

RODNÝ DOM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA A ALEXANDRA DUBČEKA - sa nachádza v obci Uhrovec v dedinke pod vrchom Rokoš. Bola rodiskom dvoch významných slovenských osobností a je to národná kultúrna pamiatka.

Mapa (GPS 48.744599, 18.336648)

Sprievodca

Dedinka Uhrovec bola súčasťou hradného panstva, ktoré vlastnilo 19 dedín. Dominantou obce je hrad Uhrovec, ktorý sa nad ňou vypína. Najskôr sa tu narodil Ľudovít Štúr, ktorý bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny a neskôr sa aj v tom istom dome narodil významný politik Alexander Dubček.

Tento dom bol postavený v 18. storočí a pripomínal skôr sedliacku chalupu ako školu, neskôr sa v ňom konali rôzne prestavby. Bol to jednotraktový prízemný dom s jednoduchým dvojosovým priečelím. Pôvodne to bola škola s učiteľským bytom. Dnešnú podobu dostal po rekonštrukcii a prístavbe v roku 1970. Dnes sa tam nachádzajú expozície Trenčianskeho múzea venované hlavne Ľudovítovi Štúrovi, ale je tam expozícia, ktorá je zameraná na politika Alexandra Dubčeka. Pri vchode do domu sa nachádzajú dve bronzové pamätné tabule s reliéfnymi portrétmi oboch dejateľov.

Prvá expozícia bola otvorená pri príležitosti 150. výročia narodenia Štúra a je zameraná na rodinu, detstvo a mladosť Ľudovíta, ktorý sa narodil 29.októbra 1815. Zachytáva roky dospievanie a pôsobenie v Uhrovci. Spomínajú sa tu aj rodičia a súrodenci, ktorí tiež významne prispeli k budovaniu slovenského povedomia a kultúry. Štúr ako dvanásťročný opustil rodný dom a išiel študovať na gymnázium. Krátko pôsobil ako pisár na panstve grófa Zaya. Bol vodcom slovenského národného hnutia, politikom. spisovateľom,  básnikom a filozofom.

Po veľkej rekonštrukcii v dome bola rozšírená expozícia o diela spisovateľa a opisuje podieľanie sa Ľ. Štúra na spoločenskom živote Slovákov a hlavne zveľaďovaní spisovnej slovenčiny a poukazuje na miesta, ktoré Štúr na Slovensku navštívil a kde všade pôsobil.         

Posledná časť expozície, ktorá bola v dome otvorená je pamätná izba nášho významného politika Alexandra Dubčeka, ktorý sa narodil o 106 rokov neskôr ako Štúr a to 27.novembra v roku 1921 a zomrel v roku 1992, bol významným predstaviteľom Pražskej jari. Krátko po narodení odišiel s rodičmi v rámci programu Interhelpo do Kirgizska. Stal sa členom Komunistickej strany a neskôr bo jej hlavný predstaviteľ a viedol ju k obrodnému procesu, ktorý bol prerušený násilným vniknutím sovietskych vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Expozícia je venovaná významným rokom a obdobiam tohto najznámejšieho politika novodobej histórie Slovenska.                

Zaujímavosti

O tomto dome sa hovorí, že je to posvätné miesto našej národnej histórie.

Model tohto rodného domu je vyhotovený v mierke 1:50 a v roku 2016 pribudol do zbierky Trenčianskeho múzea a nachádza sa v dome.

Nezabudnite sa zastaviť a pozrieť aj hrad Uhrovec, z ktorého sú krásne výhľady.