Nitriansky hrad

Nitra - Nitriansky hrad

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

NITRIANSKY HRAD – sa nachádza v najstaršom slovenskom meste. Rozpína sa na mieste mohutného slovanského hradiska, kde sídlili nitrianske kniežatá a veľkomoravskí panovníci. V súčasnosti je sídlom nitrianskeho biskupstva. Najväčšia dominanta Nitry a naša národná kultúrna pamiatka, je spolu s Horným mestom vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

  • apríl-október: 6:00-19:00; november-marec: 7:00-17:00
  • hradný areál 0,50€; hradný areál + expozície 2€; zľavnené 1€; hradný areál+expozície+veža 4€; zľavnené 2€
  • +421 910 84 29 91
  • http://www.nitrianskyhrad.sk/

Mapa (GPS 48.318403, 18.086804)

Sprievodca

Prístup a parkovanie

Na hrad sa dostanete dvoma prístupovými cestami. Jedna vedie od župného námestia a druhá zo severovýchodu od mestského parku. Zaparkovať môžete priamo pri župnom námestí, ale to to parkovisko je spoplatnené. Bezplatné parkovanie je pri zimnom štadióne.

O hrade

Postavený bol na mieste pôvodného veľkomoravského hradiska z 9. storočia. Návštevníkovi sa tu ukáže zmes románskej, gotickej, renesančnej a barokovej architektúry. Od roku 880 v ňom sídli najstaršie stredoeurópske biskupstvo.

Bol postavení v 11.storočí a skladá sa zo štyroch samostatných celkov, katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Jadrom je katedrála s biskupskou rezidenciou.

Nitriansky hrad neslúžil len svetskej moci ale aj kanonikom a biskupom, ktorí spravovali úrad nitrianskeho župana. Vo vojnových časoch tam našli útočisko aj obyvatelia z okolia. Do areálu hradu sa dostanete cez vstupnú bránu biskupa Mošóciho a vznikla v 16. storočí. Vonkajšia brána biskupa Pálffyho vznikla neskôr a v minulosti slúžila pri obrane hradu s delostreleckou podporou.

Katedrála sv. Emerána

Najväčšou kamennou stavbou v minulosti aj dnes je biskupská Katedrála sv. Emerána, podľa Maurovej legendy, tam boli uložené pozostatky sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Podľa nej Svorad žil pustovníckym životom a počas pôstu jedol len 40 orechov a veľmi ťažko pritom pracoval. Jedného dňa oslabený omdlel a bol by určite zomrel, ak by neprišiel k nemu mladík a odniesol ho do kláštora. Keď vyzdravel, povedal to svojmu žiakovi Benediktovi a ten po jeho smrti začal žiť tiež pustovníckym životom. Po troch rokoch takéhoto života ho prepadli lupiči, zabili ho a hodili do Váhu. Rok po nešťastí ľudia zbadali pri rieke orlicu ako hľadela na jedno miesto a keď tam prišli našli tam jeho telo neporušené a pochovali ho vedľa Svorada. Katedrála sa skladá z troch stavieb a to z kostola sv. Emerána a z Horného a Dolného kostola. Kostol sv. Emerána bol po požiari a po zničení vojskami Matúša Čáka prestavaný. Dnešnú podobu dostal začiatkom 20. storočia.

Horný a Dolný kostol

Horný kostol je jednoloďový gotický chrám a bol postavený na najvyššom skalnom mieste. Nachádza sa tu oltár sv. Spasiteľa so stĺpovitou architektúrou a vo výklenku je umiestnená renesančná krstiteľnica. Pri príležitosti osláv Cyrila a Metoda tam pribudol organ, ktorý je dielom majstra O. Važanského.

Kostol bol v 18. storočí upravovaný a pristavili k nemu Dolný kostol a spojili ich širokým schodiskom. Ten vznikol pri dobýjaní hradu vojskami Gabriela Betlena. Najvzácnejšou pamiatkou je tu hlavný oltár s motívom Snímania z kríža od sochára J Perneggera. Pod ním je umiestnený mramorový reliéf Ukladanie do hrobu. Nachádzajú sa tu aj tri bočné oltáre a tri náhrobky nitrianskych biskupov. Z vonkajšej strany tu pristavili barokovú Kaplnku sv. Barbory. Fresky a maľby v kaplnke zhotovil A. Galliarti. Vchod do dolného kostola je vlastne vchodom do celej katedrály.

Biskupský palác

Neskorobarokový Biskupský palác pristavili k hradnej katedrále zo západnej strany. Má tri podlažia a nádvorie. Pred vstupom na nádvorie Biskupského paláca sa nachádza hradné nádvorie s parkom a terasou. Pre verejnosť nie je sprístupnený.

Hradný areál

Veľmi zaujímavé je aj vonkajšie opevnenie hradného areálu. Najstaršie časti pochádzajú z románskeho a gotického obdobia. Nachádza sa tu Vazulova veža, ktorá mala kedysi dve podlažia a tiež dva vchody z nádvoria. Dole bola miestnosť pre kanón a hore dve okná. Pod vežou je hladomorňa. Múr s vežou uzatvára celé nádvorie aj so studňou, ktorá má hĺbku viac ako 60 metrov a nad ňou je čerpacie zariadenie. K veži sa viaže aj legenda, bol na nej uväznený bratranec uhorského kráľa Štefana I. Vazul, ktorý sa mu nepáčil a po náhlej smrti jeho syna mal nárok na trón aj Vazul. Kráľ Štefan vtedy poslal kata na nitriansky hrad a prikázal mu Vazulovi vypichnúť oči a naliať horúce železo do uší.

V hospodárskych budovách sa nachádza diecézne múzeum, je prvé na Slovensku a nachádza sa tam množstvo listín a dokumentov zo začiatkom kresťanstva u nás. Nachádza sa tu aj archeologická expozícia Kazematy. Tieto vznikli pri prestavbách v múroch po bojoch medzi Turkami a cisárskymi vojskami. V stredoveku tvorila systém opevnenia aj gotická priekopa. V súčasnosti po rekonštrukcii sa využíva ako letný amfiteáter, kde bývajú koncertné vystúpenia a projekcie filmov.

Zaujímavosti a tipy

Na nitrianskom hrade sa nachádza niekoľko krýpt. Jedna je za katedrálou, pozrieť si ju môžete len počas sviatku všetkých svätých.

Na nádvorí je diecézne múzeum, v jeho vitrínach sa nachádzajú najstaršie písomnosti a dokumenty Nitry, patrí k nim Zoborská listina, Nitriansky evanjeliár viazaný v zlate- je to najstaršia ručne písaná kniha na Slovensku, stylusy sú to efektné staré perá, kópia starej šperkovnice, ktorú priniesli Cyril a Metod ako dar panovníkovi. Zachovaný je aj list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi.

V podzemí sa nachádzajú najväčšie poklady, bohato zdobené monštrancie, obradné kalichy a sochy Madony od gotiky až po 20. storočie. Nachádzajú sa tu nálezy z praveku, z doby bronzovej a laténskej.

Návštevu hradu si určite spojte aj s turistikou a neďaleko navštívte zrúcaniny Studeného hradu a Gýmeša, je z nich nádherný výhľad a taktiež krížovú cestu na Kalváriu.Xplor