Múzeum slovenskej dediny

Martin - Múzeum slovenskej dediny

Tip na výlet, mapa, trasa, fotky,turistický sprievodca

MÚZEUM SLOVENSKEJ DEDINY v Martine – najväčší skanzen s reprezentatívnymi budovami ľudovej architektúry z celého Slovenska. Múzeum má 145 objektov, viac ako 90 percent z nich je celodrevených so šindľovými krytinami. Určite pri putovaní touto dedinou nevynechajte kostol, nad ktorým letel principál z Perinbaby.

  • 1. 5. - 30. 6: 9:00 - 18:00 (utorok-nedeľa); 1. 7 - 31. 8: 9:00 - 18:00 denne; 1. 9. - 31. 10.: 9:00 do 17:00 (okrem pondelka); 1. 11. - 30. 4.: 10:00 - 14:30 (okrem pondelka a soboty)
  • dospelí 3€, deti,študenti, seniori 1,50€
  • +421 43 245 81 11
  • http://www.skanzenmartin.sk/

Mapa (GPS 49.038386, 18.928444)

Sprievodca

Ide o najväčšiu národopisnú expozíciu v prírode na Slovensku. Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli sa nachádza 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť z nich je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom.

Prvý zámer výstavby múzea vznikol v roku 1930, základný kameň položili v roku 1967 a expozíciu sprístupnili v roku 1972. Zastúpené sú tu slovenské regióny Orava, Kysuce, Liptov a aj Turiec.

K najpozoruhodnejším stavbám regiónu Orava patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Nájdete tu kováčsku dielňu zo Suchej Hory, olejáreň z Oravského Veselého, horáreň a krčmu z Oravskej Polhory i drobné sakrálne stavby - kaplnka zo Bzín a Krušetnice. Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, kde sa môžete občerstviť.

V turčianskej časti skanzenu je presťahovaný rímskokatolícky drevený kostol z Rudna, v ktorom sa počas nedeľných podujatí v skanzene konajú bohoslužby. Letel nad ním aj principál Effa z Jakubiskovej Perinbaby, rovnako ste ho mohli vidieť i vo Frankensteinovi. Nájdete tu voziareň z Moškovca, kaplnku z Beníc, zvonice z Ondrašovej a Koštian, klobučnícku a súkennícku remeselnícku dielňu z Veľkého Čepčína, obchod, požiarnu zbrojnicu z Laskára, ale aj sypáreň z Karlovej. 

Región Kysuce - Podjavorníky reprezentuje kultúru a ľudové staviteľstvo obyvateľov Kysúc, Javorníkov, Žilinskej kotliny, Rajeckej doliny a stredného Považia. Sprístupnený je objekt elementárnej školy z Petrovíc a bačov z Papradna. V uličnej zástavbe sú prezentované roľnícke usadlosti z Kysúc.

Región Liptov reprezentuje usadlosť z Vavrišova a Východnej. Nachádzajú sa tu aj usadlosti z Liptovskej Lúžnej, Hubovej, Liptovskej Sielnice, Nižnej Boce a mnohé ďalšie, avšak prístupné nie sú.

V tomto priestore sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Najmladšie múzeum Slovenského národného múzea prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje prítomnosti Rómov na našom území a vplyvu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. 

V areáli múzea sa celoročne konajú programové podujatia s ukážkami tradičnej ľudovej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.